Tytuł:  Ty i komputery czyli TIK niezbędne w drodze do kariery

Nazwa wnioskodawcy: Argos Agnieszka Salm

Adres wnioskodawcy (właściwy do korespondencji): ul. Gdańska 112, 90-508 Łódź

Numer projektu: RPWP.08.02.00-30-0229/15

Szkolenie komputerowe w zakresie TIK zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework–poziom podstawowy A,realizowane w wymiarze 80h/os.
Realizacja zadania:

  • gr 1-4: 06.16-09.16
  • gr 5-8: 09.16-12.16
  • gr 9-12: 01.17-03.17
  • gr 13-16: 03.17-15.17

zaj.stacjonarnych 16 grup/ po 12 uczestników w grupie w wymiarze 80 godzin na grupę.,w dni robocze lub weekend,w zależności od potrzeb i możliwości danej gr.