Prawo jazdy kat. B

INFORMACJE OGÓLNE

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy lekkiej, a także pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita. Kategoria ta nie obejmuje autobusu lub motocykla.

Nasz kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje:

  • 30 godzin (lekcyjnych) zajęć teoretycznych podczas, których poznasz przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego
  • 30 godzin (zegarowych) zajęć praktycznych składających się z nauki manewrów na placu manewrowym oraz poruszania się w ruchu drogowym.

Podczas zajęć przekażemy Ci jak najwięcej wiedzy i umiejętności. Zależy nam, aby kurs przebiegał w przyjaznej i bezstresowej atmosferze. Jesteśmy też elastyczni, dlatego będziemy się starać dopasować czasowo do Twoich potrzeb.

Warto również widzieć, że obecne przepisy pozwalają na podejście samemu do egzaminu teoretycznego, bez konieczności uczęszczania w zajęciach teoretyczne. Po zdanym egzaminie z teorii możecie przystąpić w naszej szkole do zajęć praktycznych oraz szkolenia z pierwszej pomocy.

  • Cena kursu kat. B: 1650 zł
  • Koszt godziny doszkalającej kat. B: 60 zł

Aby móc ubiegać się o prawo jazdy kategorii B należy spełnić odpowiednie wymogi ustawowe:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
  • przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawić zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy,
  • ukończyć kurs na prawo jazdy kategorii B,
  • zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Na kurs można zapisać się na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

DLACZEGO WARTO ZDAWAĆ U NAS

Gwarantujemy przyjazną atmosferę, wykwalifikowaną kadrę oraz sprawdzone sposoby nauki, które dają rezultaty!