Kurs na prawo jazdy kat. B – informacje ogólne

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita
 • zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,500 kg
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

 

Aby móc ubiegać się o prawo jazdy kategorii B należy spełnić odpowiednie wymogi ustawowe:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawić zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy,
 • ukończyć kurs na prawo jazdy kategorii B,
 • zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Na kurs można zapisać się na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Nasz kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje:

 • 30 godzin (lekcyjnych) zajęć teoretycznych podczas, których poznasz przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego
 • 30 godzin (zegarowych) zajęć praktycznych składających się z nauki manewrów na placu manewrowym oraz poruszania się w ruchu drogowym.

Podczas zajęć przekażemy Ci jak najwięcej wiedzy i umiejętności. Zależy nam, aby kurs przebiegał w przyjaznej i bezstresowej atmosferze. Jesteśmy też elastyczni, dlatego będziemy się starać dopasować czasowo do Twoich potrzeb.

Warto również widzieć, że obecne przepisy pozwalają na podejście samemu do egzaminu teoretycznego, bez konieczności uczęszczania w zajęciach teoretyczne. Po zdanym egzaminie z teorii możecie przystąpić w naszej szkole do zajęć praktycznych oraz szkolenia z pierwszej pomocy.

Cena kursu kat. B: 1400 zł

Istnieje również możliwość wykupienia lekcji doszkalających

Koszt godziny doszkalającej kat. B: 45 zł