Podstawowym warunkiem by móc się ubiegać o prawo jazdy kategorii A lub B jest ukończenie kursu, ale żeby się na niego zapisać należy najpierw wyrobić tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Wyrabia się go w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania. Można to zrobić również w innym, ale wtedy, ze względów formalnych, czeka się trochę dłużej.

Aby utworzyć profil PKK kandydat potrzebne są:

  • badania lekarskie wykonane przez uprawnionego lekarza (ustawowo to koszt 200 zł),
  • zdjęcie do prawa jazdy oraz dowód osobisty lub paszport z potwierdzonym meldunkiem

Koszt wyrobienia PKK to ok. 20 zł, ale urząd najczęściej pobiera też opłatę za wydanie druku prawa jazdy 100,50 zł, więc trzeba mieć przy sobie ok 120,50 zł.

Z profilem można udać się do dowolnego ośrodka szkolenia w celu zapisania się na kurs. Po ukończeniu kursu możemy zapisać się na egzamin.

Egzamin na prawo jazdy kat. B kosztuje:

  • 170 zł – pełny egzamin (teoria + praktyka)
  • 140 zł – tylko egzamin praktyczny
  • 30 zł – tylko egzamin teoretyczny

Egzamin na prawo jazdy kat. A kosztuje:

  • 210 zł – pełny egzamin (teoria + praktyka)
  • 180 zł – tylko egzamin praktyczny
  • 30 zł – tylko egzamin teoretyczny

Pamiętajcie, zdany egzamin teoretyczny ważny jest przez 6 miesięcy dla obu kategorii z wyłączeniem miesięcy zimowych

WAŻNE: nie zaliczenie teorii nie powoduje utraty uprawnień na inne kategorie.