biuroqs 13 lutego 2020

Unikalna oferta

Uzyskaj nowe umiejętności i poszerz swoje horyzonty! Już od dziś mamy dla Ciebie specjalną ofertę – 100 zł rabatu na kurs prawa jazdy od szkoły jazdy ARGOS.

 

Kto może wziąć udział?

Uczniowie MSMS/SMS w Łodzi i ich znajomi ze szkoły. Bon rabatowy został przewidziany dla osób uczęszczających do szkoły MSMS/SMS, każdy inny przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

 

Jak wziąć udział?

Znajdź jeszcze dwie chętne osoby z twojej szkoły (kolegę, znajomego, przyjaciela). Napisz do nas na Facebooku, Instagramie, bądź zgłoś się pod numerem 888 955 233 do biura ARGOS szkoła jazdy. I wasza trójka otrzyma bony które możecie zrealizować w szkole jazdy Argos.

 

Jak odebrać bon zniżkowy na kurs na prawo jazdy?

Wysyłając do nas wiadomość w której napiszesz o chęci uzyskania bonu rabatowego bądź telefonicznie otrzymasz bon w odpowiedzi na twoje social media lub na maila, możesz zostać poproszony o potwierdzenie że jesteś uczniem szkoły MSMS/SMS.

 

Co dalej?

Wystarczy że zapamiętasz indywidualny numer rabatowy wygenerowany specjalnie dla Ciebie i pokażesz go przy zapisach na kurs. Pamiętaj że otrzymasz zniżkę tylko jeżeli okażesz bon rabatowy i zostanie on zweryfikowany.

 

Pobrać regulamin akcji możesz poniższym linkiem

Regulamin Akcji Promocyjnej

 

Regulamin Akcji Promocyjnej „stówka na start”

1. Organizator i czas trwania akcji

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „stówka na start”; (zwanego dalej „Akcja”) jest Spółka pod firmą ARGOS szkoła jazdy z siedzibą w Łodzi, ulica Piotrkowska 294, 93-004, Łódź. Organizator danych osobowych firma ARGOS szkoła jazdy
 2. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona przez Organizatora w okresie marzec-sierpień 2020 roku
 • 2. Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może zostać wyłącznie uczeń MSMS lub SMS w Łodzi, który spełni warunki otrzymania bona.
 2. Uczestnik Akcji jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz dołączenia do zgłoszenia zaświadczenia ze szkoły, gdzie obecnie jest uczniem.
 3. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Szkol wymienionych wyżej.
 • 3. Zasady akcji
 1. Przedmiotem akcji jest otrzymanie bona rabatowego dla udziału w kursach prawa jazdy w ARGOS szkoła jazdy.
 • 4. Rozstrzygnięcie akcji
 1. Akcja odbywa się dla uczniów szkół MSMS i SMS, którzy muszą mieć zaświadczenie, aby otrzymać zniżkę.
 2. Przyszły uczestnik musi znaleźć jeszcze dwóch przyjaciół ze szkoły, którzy również muszą mieć zaświadczenie.
 3. Korzystając z QR-kodu lub przez wejście osobiście na stronę organizatora uczestnik ma zapoznać się ze szczegółami akcji.
 4. Po zapoznaniu uczestnik musi zostawić zgłoszenie na udział wygodnym sposobem: przez mail, portale społecznościowe organizatora lub do niego zadzwonić, a organizator wyśle ​​specjalny kupon rabatowy w wysokości 100 zł w ciągu 2 dni roboczych.
 5. Otrzymany wirtualny kupon ma zostać wydrukowany i uczestnik musi przynieść go z sobą oraz pokwitowanie płatności za kurs oraz zaświadczenie ze szkoły.
 6. Przy rozpowszechnieniu kuponu do osób trzecich (nieodpowiadających kryterium akcji), uczestnik będzie pozbawiony rabatu na usługę.
 • 5. Reklamacje
 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników, co do zgodności przebiegu Akcji z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamacje na piśmie w ciągu 7 dni od dnia dokonania płatności. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 pkt. 1 powyżej z dopiskiem „Akcja Promocyjna stówa na start”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje mailowo, a w przypadku braku maila poinformuje listownie, zgłaszającego reklamacje, o zajętym stanowisku.
 • 6. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej RODO. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest firma ARGOS szkoła jazdy z siedzibą w Łodzi, ulica Piotrkowska 294, 93-004, Łódź
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji akcji i ewentualnie w celu przekazania bonu.
 2. Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez 1 miesiąc po zakończeniu akcji.
 3. Uczestnik posiada prawo do żądania od organizatora danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych w każdym momencie.
 4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursie.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin znajduje się do wzglądu w siedzibie Organizatora, ulica Piotrkowska 294, 93-004, Łódź, oraz na stronie internetowej http://argosauto.pl/
 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres: BIURO@ARGOSAUTO.PL
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.